Pages

Tuesday, 11 December 2012

Lagu Pesan Ibu - KSSR Bahasa Melayu Tahun 1

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LINUS
Mata Pelajarandan Kelas
Bahasa Malaysia Tahun 1 Kejora
Tema/Tajuk
Kekeluargaan/Sayang Ayah

Masa
8.30 pagi -9.30 pagi

Standard Pembelajaran
2.3.1/Literasi: Suku kata tertutup
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
i.          Membaca ayat yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul.
Objektif Literasi
ii.Membaca lima perkataan suku kata tertutup dengan betul.

Aktiviti
1.     Murid menyanyi lagu “Kereta kecil”.
2.     Murid membaca lirik lagu.
3.     Murid menyenaraikan ahli keluarga yang terdapat dalam lagu.
4.     Melengkapkan ayat berdasarkan perkataan.
5.     Melakarkan kenderaan mesra alam.
Literasi
1.     Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

EMK
Nilai murni – kasihsayang
KBT – menghubungkait
S & T – mencipta kenderaan mesra alam
Bahan Bantu Belajar
Komputer,slaid power point, gambar-gambar tunggal, kad gambar, lembaran kerja
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid membaca ayat-ayat berdasarkan slaid, power point yang dipaparkan.


Lagu ABC - Suku Kata IB

Mengeja Konsonan